Συμβουλές για διαγωνισμούς σιδηροδρομικές μεταφορές

Επιτυχής διαγωνισμός

 

 

Η αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών αναπτύχθηκε πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα στη Γερμανία, οι ιδιωτικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στους σιδηροδρομικές γραμμές. Έτσι μεταφέρθηκε η ευθύνη για τις τοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές από το κράτος στα ομόσπονδα κρατίδια. Οι υπηρεσίες των σιδηροδρομικών μεταφορών απονέμονται συνήθως σήμερα μέσω διαγωνισμών. Αυτό δίνει στις συμμετέχουσες εταιρείες μεταφορών την ευκαιρία να αυξάνουν σταθερά το μερίδιό τους στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία σύναψης μιας τέτοιας σύμβασης συνδέεται με υψηλές προσπάθειες.

Η MIND THE GAP παρέχει στις εταιρείες μεταφορών ολοκληρωμένες συμβουλές και βοήθεια για την προετοιμασία για τους διαγωνισμούς. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία δεδομένων ηλεκτρονικού σχεδιασμού (π.χ. ivu.plan-Dump)
 • Καταγραφή και τεκμηρίωση των υποδομών
 • Εξέταση των διαφορετικών μεταφορικών μέσων
 • Προγραμματισμός και βελτιστοποίηση κυκλοφορίας για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των οχημάτων
 • Προσδιορισμός της περιοδικής χρήσης των οχημάτων
 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε προσωπικό
 • Σχεδιασμός για τη συντήρηση του οχήματος (ανεφοδιασμός, πλύσιμο κ.λπ.)
 • Καθορισμός των ενεργειακών απαιτήσεων
 • Στατιστική ανάλυση λειτουργικών παραμέτρων
 • Συνοδευτική επαλήθευση της τήρησης των προδιαγραφών
 • Δημιουργία προβλέψεων εσόδων

Η ακρίβεια, η φροντίδα και η ποιότητα των αποτελεσμάτων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες.