Ανάλυση προσφοράς

 

Για λειτουργικές προσφορές και διαγωνισμούς αδειοδότησης ή στον σχεδιασμό σχολικών μεταφορών πρέπει οι εταιρείες μεταφορών συχνά να αξιολογούν το πρόγραμμα των δρομολογίων τους σύμφωνα με διάφορα κριτήρια σχετικά με τη συχνότητα και την ποιότητα των συνδέσεων.
Προσφέρουμε στους πελάτες μας αναλύσεις με κατάλληλα λογισμικά (π.χ. VISUM ή MATSIM) και προσαρμογή των μεμονωμένων αποτελεσμάτων μιας αξιολόγησης. Ένας συνδυασμός ανάλυσης και σχεδιασμού εξασφαλίζει ότι τα δρομολόγια θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις.