Πνευματικά δικαιώματα (copyright)

 

 

MIND THE GAP Verkehrsplanung
GmbH & Co. KG

Διευθύνων σύμβουλος 
Διπλ. Μηχ. Andreas Graf
M.Sc. Patrick Gaarz
Διπλ. Μηχ. Jan Seyfarth

Ταχυδρομική Διεύθυνση
MIND THE GAP Verkehrsplanung
Zur Alten Börse 77
D-12681 Berlin

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +49 30 / 77 01 91 490

e-mail: post@mindthegap-verkehr.de

Εμπορικό μητρώο
Handelsregister: HRA 52413 B
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
USt-IdNr. DE306738284

Προσωπικά υπεύθυνος συνεργάτης
emtege GmbH
Sitz Berlin
HRB 176813 B

Περιεχόμενο και σχεδιασμός
MOSCHDESIGN
www.moschdesign.de

Υλοποίηση και προγραμματισμός
etvisio Website-Service
www.etvisio.de

Φωτογραφία της ομάδας
Manuela Zydor
www.manuelazydor.de

Πηγές για τις υπόλοιπες φωτογραφίες
θα βρείτε εδώ.

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Το περιεχόμενο των σελίδων μας δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα και την πραγματικότητα του περιεχομένου. Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους σύμφωνα με την § 7 άρθρο.1 TMG. Σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, ωστόσο, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εποπτεύουμε τις μεταβιβαζόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνήσουμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή παρεμπόδισης της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Η ευθύνη από αυτή την άποψη, ωστόσο, είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης σχετικά με μια συγκεκριμένη παράβαση. Θα καταργήσουμε αμέσως αυτά τα περιεχόμενα εάν λάβουμε γνώση των εν λόγω νομικών παραβιάσεων.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων με το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη σύνδεση. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη σύνδεση. Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης. Εάν διαπιστώσουμε τυχόν νομικές παραβάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως τέτοιους δεσμούς.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντιγραφή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε εκμετάλλευση πέραν των ορίων πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της σελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο σε αυτόν την ιστοσελίδα δεν δημιουργήθηκε από τον χειριστή, τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Ειδικότερα, τα περιεχόμενα τρίτων μερών χαρακτηρίζονται ως τέτοια. Εάν, παρ 'όλα αυτά, γνωρίζετε κάποια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ζητάμε να μας ενημερώσετε. Αν διαπιστώσουμε νομικές παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Προστασία δεδομένων

Η χρήση της σελίδας μας είναι κατά βάση δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Εάν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις) στις σελίδες μας, αυτό γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση όσο είναι δυνατόν. Αυτά τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να παρουσιάσει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων χωρίς την πρόσβαση τρίτων.

Η χρήση των δεδομένων επικοινωνίας από τρίτους που διαβιβάζονται μέσω διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών απορρίπτεται ρητώς.

Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να λάβουν νομικά μέτρα σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων spam.

Πηγή: Impressum Generator γραφείου Kanzlei Hasselbach