Δημιουργία δεδομένων προγραμματισμού

 

 

Η εισαγωγή των δεδομένων σχεδιασμού μπορεί να αποτελεί ένα δύσκολο βήμα κατά την εκπόνηση ενός σχεδιασμού. Ωστόσο, ιδίως στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, αυτό πρέπει συχνά να διεξάγεται το συντομότερο δυνατόν με χαμηλή πιθανότητα σφάλματος. Για το λόγο αυτό προσφέρεται μια πολύ αυτοματοποιημένη λειτουργία, αποφεύγοντας την εκτεταμένη πληκτρολόγηση και τα πιθανά λάθη.

Η MIND THE GAP παρέχει στις εταιρείες μεταφορών υποστήριξη στη δημιουργία δεδομένων σχεδιασμού. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή στάσεων με γεωγραφικές συντεταγμένες
  • Καταγραφή  των δρομολογίων από διαφορετικές μορφές δεδομένων
  • Εισαγωγή δεδομένων σε συμβατή μορφή
  • Εισαγωγή δεδομένων με ειδικά σχεδιασμένες συνδέσεις
  • Εάν είναι απαραίτητο, επέκταση και προετοιμασία των δεδομένων του σχεδιαστικού συστήματος
  • Παροχή δεδομένων σχεδιασμού σε μορφή κατάλληλη για τον πελάτη

Τα δεδομένα προγραμματισμού μπορούν να δημιουργηθούν για όλα τα τρέχοντα συστήματα σχεδιασμού (π.χ. ivu.plan, VISUM).