Σχεδιασμός λειτουργίας λεωφορείων

 

Οι εταιρείες μεταφορών χρειάζονται συνεχώς λειτουργικό σχεδιασμό. Στη φάση της επιχειρησιακής ανάπτυξης ο σχεδιασμός αυτός αφορά κυρίως τους διαγωνισμούς και τις άδειες για τις αυτοχρηματοδοτούμενες δημόσιες μεταφορές. Μετά τη σύναψη της σύμβασης ξεκινάει η φάση της υλοποίησης. Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχής σχεδιασμός για αλλαγές στα τακτικά δρομολόγια καθώς και για τις κυκλοφοριακές ανακατευθύνσεις. 

Ο σχεδιασμός λειτουργίας στον τομέα των λεωφορείων περιλαμβάνει κυρίως τον χρονικό προγραμματισμό και τον προγραμματισμό του προσωπικού. Ανάλογα με το αν πρόκειται για τακτική αστική ή υπεραστική συγκοινωνία, μπορεί να είναι χρήσιμο να προγραμματιστούν τα παραπάνω μαζί ή ξεχωριστά.

Ο σχεδιασμός αναμένεται να διασφαλίσει ότι τα χρονοδιαγράμματα και τα ωράρια εξυπηρέτησης μπορούν να υλοποιηθούν με αξιοπιστία, να ληφθούν υπόψη όλες οι εταιρικές και συλλογικές συμβάσεις και να τηρηθούν όλες οι εξωτερικές απαιτήσεις.

Είναι επίσης σημαντικό, ωστόσο, να επιτευχθεί ένας σχεδιασμός που να είναι κοντά στο θεωρητικά δυνατό βέλτιστο. Η MIND ΤHE GAP χρησιμοποιεί το πρόγραμμα IVU.plan με ενσωματωμένους αλγόριθμους βελτιστοποίησης, παρέχοντας αποτελέσματα που ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις.