Σχεδιασμός λειτουργίας τρένων

 

Ο σχεδιασμός της λειτουργίας των τρένων χαρακτηρίζεται κυρίως από την αυστηρή αναφορά της υποδομής και από τη δυνατότητα προσαρμογής του αριθμού των οχημάτων.

Η MIND THE GAP προσφέρει διάφορα στάδια επιχειρησιακού σχεδιασμού, από τα δρομολόγια και τον προγραμματισμό των οχημάτων μέχρι το σχεδιασμό των υπηρεσιών του προσωπικού και των βαρδιών.

Ο λειτουργικός προγραμματισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές (χωρητικότητα, ελάχιστοι χρόνοι αλλαγής βάρδιας, διασύνδεση, σειρά οχημάτων). Για το λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε τις δικές μας ειδικά σχεδιασμένες δοκιμαστικές ρουτίνες για να διασφαλίζονται όλες οι προδιαγραφές.

Στην περίπτωση των σιδηροδρόμων οι πολυήμερες κυκλοφορίες είναι συνηθισμένες. Επομένως, ο σχεδιασμός των οχημάτων πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα χρονικά περιθώρια για τις διαδικασίες προετοιμασίας των οχημάτων, όπως ο ανεφοδιασμός καυσίμων, ο καθαρισμός, η συντήρηση, καθώς και η προμήθεια και διάθεση του WC και έτσι αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό των υπηρεσιών του προσωπικού.

Ο σχεδιασμός του προσωπικού πραγματοποιείται συνήθως για τους μηχανοδηγούς και για το προσωπικό εξυπηρέτησης της αμαξοστοιχίας. Πρέπει να τηρούνται οι επιχειρησιακές και συλλογικές συμβάσεις. Η εργασία με σημεία απόσπασης και συνοδευτικά ταξίδια είναι απαραίτητη.

Η MIND THE GAP επεξεργάζεται θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό της λειτουργίας των σιδηροδρόμων με το πρόγραμμα IVU.plan. Για την βελτιστοποίηση του χρονοδιαγράμματος και των υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι από τις κατάλληλες ενότητες του προγράμματος.