Σχεδιασμός δημόσιων συγκοινωνιών

 

Ο σχεδιασμός των δημόσιων μεταφορών αποτελεί συνήθως ευθύνη των δημόσιων αρχών. Συχνά όμως αναλαμβάνουν τον εντατικό σχεδιασμό ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών. Για τις αυτοχρηματοδοτούμενες μεταφορές, ο σχεδιασμός αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας μεταφορών. Οι διαγωνισμοί αδειοδότησης απαιτούν από τις συμμετέχουσες εταιρείες να συντάξουν το δικό τους δρομολόγιο. Τέλος, οι εταιρείες μεταφορών μπορούν μέσω προγραμμάτων βελτιστοποίησης, π.χ. με έναν αλγόριθμο για τη βελτιστοποίηση των σχολικών μεταφορών, να μειώσουν δραστικά την παραγωγική προσπάθεια. Η MIND THE GAP προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.

H MIND THE GAP χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό των δρομολογίων, της κυκλοφορίας και της προσφοράς υπηρεσιών το πρόγραμμα IVU.plan. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει επίσης εργαλεία βελτιστοποίησης.