Επίβλεψη της τακτικής λειτουργίας των σιδηροδρομικών μεταφορών

 

 

Κατά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των σιδηροδρόμων προκύπτουν κατά την λειτουργία διάφορες προκλήσεις για τις εταιρείες σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία πρέπει να σχεδιάζονται εγκαίρως και να συμφωνούνται με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, με τον διαχειριστή υποδομής και με άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτές οι αποκλίσεις μπορούν να έχουν διάφορες αιτίες, οι κυριότερες αναφέρονται εδώ:

  • Κατασκευαστικά έργα με αντίκτυπο στα δρομολόγια
  • Τροποποιήσεις των δρομολογίων κατά τη διάρκεια του ετήσιου σχεδιασμού του δικτύου
  • Ειδικές μεταφορές (μεγάλες εκδηλώσεις, αργίες)
  • Περιορισμένη διαθεσιμότητα του χώρου στάθμευσης
  • Περιορισμένη διαθεσιμότητα προσωπικού

Η MIND THE GAP παρέχει στις εταιρείες μεταφορών έμπειρη υποστήριξη για τα παραπάνω θέματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμη κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού καθώς και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του εταιρικού σχεδιασμού.